Realitní kanceláře a vše o nich

Archív štítků: Vzory smluv

Exekuční doložka v nájemní smlouvě

Exekuční doložka je naprosto nezbytnou součástí nájemní smlouvy spolu se všemi dalšími doložkami a podmínkami nájemních smluv. Uvedení exekuční doložky v nájemní smlouvě ale neplyne ze zákona, není tedy nutné, aby byla ve smlouvě uvedena a pokud ve smlouvě chybí, smlouva je v každém případě platná.

Exekuční doložkou chrání majitel bytu sám sebe, je proto v jeho vlastním zájmu, aby byla doložka ve smlouvě uvedena. Majitel bytu je tak chráněn proti případné exekuci nájemce, přičemž exekutor při výkonu práce může bez exekuční doložky sáhnout i na věci majitele.

 

Následné dokazování, že věci, které jsou již exekučně zabaveny, skutečně patří majiteli bytu, jsou velmi obtížné a majitelům se tak výrazně doporučuje, aby při sestavování nájemní smlouvy na tuto doložku nezapomínali.

Náležitosti nájemní smlouvy dle nového občanského zákoníku

Náležitosti nájemních smluv jsou více méně v novém občanském zákoníku poměrně volné, majitel si může s nájemcem stanovit takové podmínky pronájmu, které jsou naprosto v souladu s veřejným pořádkem, dobrými mravy a veřejných práv osob, přičemž povinnosti a práva obou dvou stran by měly být více méně vyvážené. Nájemní smlouvu je tak možné sestavit na základě vzorů, které jsou k dispozici kdekoli na internetu, a k nim doložit některé podmínky, které si majitel objektu stanovuje sám. Pokud na podmínky nájemce přistupuje, stvrdí svůj souhlas podpisem. Obecně vzato by ale každá nájemní smlouva měla obsahovat následující:

  •  smluvní strany týkající se pronajímatele a nájemce
  •  předmět nájmu, jenž označuje byt či dům
  •  výši nájemného včetně splatností a způsobu úhrady
  •  dobu nájmu – rozděluje se na dobu určitou a neurčitou, vždy musí být uvedena data
  •  práva a povinnosti jednotlivých stran – exekuční doložka

 

Vložil Nájemní smlouvy vzor | Štítek , , , | Zanechat komentář