Realitní kanceláře a vše o nich

Archív štítků: Nájemní smlouva výpověď

Jak vypovědět nájemní smlouvu

Výpověď nájemní smlouvy se zdá být v mnoha ohledech velmi jednoduchá věc. Jednoduchá je ale jen v případě, že končí nájemní smlouva a majitel bytu – pronajímatel, nebo nájemce se zkrátka a dobře smluvně dohodnou na tom, že byt či jinou nemovitost bude nadále užívat někdo jiný. V takovém případě je možné sepsat písemné vyjádření, na jehož základě se obě dvě strany dohodnou, do jaké doby bude nemovitost vyklizena, jak bude převzata kauce a další náležitosti týkající se nemovitosti. Jisté potíže ale mohou nastat v případě, že je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou. Pak je možné smlouvu vypovědět, ale jen z určitých důvodů. Jaké z nich to jsou a jak je možné smlouvu vypovědět?

Výpověď nájemní smlouvy ze strany nájemce 

Na základě práv nového občanského zákoníku je možné vypovědět smlouvu tu, která je stanovena na dobu neurčitou. Nájemce navíc musí mít vážné a objektivní důvody k tomu, aby místo opustil. Příkladem je nová pracovní pozice ve zcela jiném městě nebo přestěhování celé rodiny z vážných důvodů mimo místo, kde se bydlení nachází. Smlouvu je tak možné ukončit jak dohodou nebo pouhou výpovědí, která musí být pronajímateli v každém případě doručena písemně.

Výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele 

Pronajímatel má možnost vypovědět nájemní smlouvu jen z některých důvodů, jedná se o důvody stanovené zákonem. Nový občanským zákoník přidal některé důvody pro výpověď smlouvy, zejména se jedná o odsouzení nájemce za trestný čin, který byl spáchán jak na majiteli nemovitosti nebo na některém členu domácnosti či jiném obyvateli bytového domu. Důvodem pro výpověď z nájmu je i nedodržování pravidel a práv stanovených ve smlouvě nebo ničení majetku, jenž je součástí nemovitosti.

Vložil Pronájem nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář