Realitní kanceláře a vše o nich

Archív štítků: Jak pronajímat byt

Nájemní smlouva od 1.1.2014

S příchodem nového roku 2014 vyšel v platnost i nový občanský zákoník, který se hned v několika bodech zaměřil i na nové parametry nájemních smluv. Staré nájemní smlouvy, jejichž platnost je již několik let, se rovněž musí řídit novým občanským zákoníkem, který přináší celou řadu změn, jenž hrají do karet jak pronajímatelům, tak i nájemcům. O jaké změny se jedná především?

Chov zvířat je povolen i bez souhlasu majitele 

Podle nového občanského zákoníku je možné mít v pronajatém bytě zvíře, aniž by to musel povolit majitel.

Chov zvířat je tedy povolen v každém případě, ale nesmí nijak narušovat chod celého domu a nesmí vznikat škody či nepořádek ve společných prostorách domu. Pokud budou zaznamenány zvýšené náklady na úklid domu, je nutné, aby nájemce celou škodu a náklady na úklid uhradil.

Neplatiči mohou dostat výpověď 

Ačkoli je nájemní smlouva stanovena na dobu určitou, klidně i na několik let, majitel bytu má možnost vám smlouvu vypovědět v případě, že nejsou uhrazeny náklady na bydlení – nájemné a poplatky za služby, po dobu tří měsíců. Výpověď nabývá platnosti okamžitě.

Souhlas majitele není nutný k nastěhování dalších osob 

Má-li nájemce v bytě zapsané trvalé bydliště, může projmout část prostoru v bytě podle vlastního uvážení a to bez toho aniž by musel o svolení žádat pronajímatele. Pronajímatel nadále komunikuje výhradně s nájemcem, který navíc bere veškerou odpovědnost za byt a jeho chod. Pokud nájemce trvalé bydliště v bytě nemá, pak je konzultace a oznámení o nastěhování další osoby na místě, vyžaduje to zákon.

Počet žijících osob v jedné domácnosti 

Nájemce má možnost do domácnosti přizvat další členy k bydlení, ale vše má v tomto případě své podmínky. Jednak musí tuto skutečnost oznámit pronajímateli bytu, navíc musí brát ohled na kapacitu bydlení, hygienické podmínky a pohodlí jednotlivých osob žijících v jedné domácnosti.

Vložil Nájemní smlouvy vzor | Štítek , , , | Zanechat komentář