Realitní kanceláře a vše o nich

Archív kategorií: Pronájem nemovitostí

Jak vymoci dluh na nájemném

Obecně vzato existují dva způsoby, jak se domoci svých peněz, které nájemce dluží na nájemném. Soudním nebo mimosoudním vymáháním. A jak už je to ostatně se vším, i v tomto případě plynou jisté výhody a nevýhody jak z jednoho, tak i z druhého způsobu. Zvolit správný postup rozhodně není jednoduché a záleží více méně jen na pronajímateli, jakou cestu v rámci vymáhání dluhů nakonec zvolí. Vždy je ale vhodné zvážit, jaká cesta bude méně nákladná a kolik vlastně činí výsledný dluh na nájemném a za jak dlouhou dobu.

Velmi podstatný je i fakt, jak je doložena existence dluhu a jaké je jeho stáří.

Obecně se doporučuje dluhy vymáhat v co nejbližší době, protože tak je jistá šance, že se pronajímateli dostane do rukou částka, která je při vymáhání požadována. Je-li dluh po splatnosti, okamžitě začněte jednat. Každý pronajímatel se v první řadě snaží, aby byla celá věc projednána a nájemce po určitém nátlaku a projednání dluh uhradil. Pronajímatelé si ale musí uvědomit, že tato cesta má mnoho úskalí a zejména nutno zmínit, že mezi nátlakem a vydíráním je velmi tenká hranice, která by mohla vyústit ve velmi vážný spor, ze kterého následně může vzniknout klidně i trestní oznámení, což jsou věci velmi nepříjemné bezpochyby pro obě dvě strany. Nejste-li právě ostřílené povahy, je vhodné se obrátit na odborníky.

Odborníkem se v tomto případě myslí právní poradna nebo společnost, která se přímo zabývá vymáháním dluhů. Pohledávku je případně možné prodat, ale to jen v případě, že máte veškeré dluhy doloženy – zejména se jedná o směnky, které vám nájemník těžko podepíše.

Právní poradny jsou ideálním řešením zejména z toho hlediska, že vám okamžitě budou poskytnuty veškeré odpovědi na vaše otázky a navíc je možné přesně stanovit, zda je možné dluh vymáhat soudně.

Vložil Dluhy na nájemném, Pronájem nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak vypovědět nájemní smlouvu

Výpověď nájemní smlouvy se zdá být v mnoha ohledech velmi jednoduchá věc. Jednoduchá je ale jen v případě, že končí nájemní smlouva a majitel bytu – pronajímatel, nebo nájemce se zkrátka a dobře smluvně dohodnou na tom, že byt či jinou nemovitost bude nadále užívat někdo jiný. V takovém případě je možné sepsat písemné vyjádření, na jehož základě se obě dvě strany dohodnou, do jaké doby bude nemovitost vyklizena, jak bude převzata kauce a další náležitosti týkající se nemovitosti. Jisté potíže ale mohou nastat v případě, že je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou. Pak je možné smlouvu vypovědět, ale jen z určitých důvodů. Jaké z nich to jsou a jak je možné smlouvu vypovědět?

Výpověď nájemní smlouvy ze strany nájemce 

Na základě práv nového občanského zákoníku je možné vypovědět smlouvu tu, která je stanovena na dobu neurčitou. Nájemce navíc musí mít vážné a objektivní důvody k tomu, aby místo opustil. Příkladem je nová pracovní pozice ve zcela jiném městě nebo přestěhování celé rodiny z vážných důvodů mimo místo, kde se bydlení nachází. Smlouvu je tak možné ukončit jak dohodou nebo pouhou výpovědí, která musí být pronajímateli v každém případě doručena písemně.

Výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele 

Pronajímatel má možnost vypovědět nájemní smlouvu jen z některých důvodů, jedná se o důvody stanovené zákonem. Nový občanským zákoník přidal některé důvody pro výpověď smlouvy, zejména se jedná o odsouzení nájemce za trestný čin, který byl spáchán jak na majiteli nemovitosti nebo na některém členu domácnosti či jiném obyvateli bytového domu. Důvodem pro výpověď z nájmu je i nedodržování pravidel a práv stanovených ve smlouvě nebo ničení majetku, jenž je součástí nemovitosti.

Vložil Pronájem nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář