Realitní kanceláře a vše o nich

Archív kategorií: Nájemní smlouvy vzor

Nájemní smlouva od 1.1.2014

S příchodem nového roku 2014 vyšel v platnost i nový občanský zákoník, který se hned v několika bodech zaměřil i na nové parametry nájemních smluv. Staré nájemní smlouvy, jejichž platnost je již několik let, se rovněž musí řídit novým občanským zákoníkem, který přináší celou řadu změn, jenž hrají do karet jak pronajímatelům, tak i nájemcům. O jaké změny se jedná především?

Chov zvířat je povolen i bez souhlasu majitele 

Podle nového občanského zákoníku je možné mít v pronajatém bytě zvíře, aniž by to musel povolit majitel.

Chov zvířat je tedy povolen v každém případě, ale nesmí nijak narušovat chod celého domu a nesmí vznikat škody či nepořádek ve společných prostorách domu. Pokud budou zaznamenány zvýšené náklady na úklid domu, je nutné, aby nájemce celou škodu a náklady na úklid uhradil.

Neplatiči mohou dostat výpověď 

Ačkoli je nájemní smlouva stanovena na dobu určitou, klidně i na několik let, majitel bytu má možnost vám smlouvu vypovědět v případě, že nejsou uhrazeny náklady na bydlení – nájemné a poplatky za služby, po dobu tří měsíců. Výpověď nabývá platnosti okamžitě.

Souhlas majitele není nutný k nastěhování dalších osob 

Má-li nájemce v bytě zapsané trvalé bydliště, může projmout část prostoru v bytě podle vlastního uvážení a to bez toho aniž by musel o svolení žádat pronajímatele. Pronajímatel nadále komunikuje výhradně s nájemcem, který navíc bere veškerou odpovědnost za byt a jeho chod. Pokud nájemce trvalé bydliště v bytě nemá, pak je konzultace a oznámení o nastěhování další osoby na místě, vyžaduje to zákon.

Počet žijících osob v jedné domácnosti 

Nájemce má možnost do domácnosti přizvat další členy k bydlení, ale vše má v tomto případě své podmínky. Jednak musí tuto skutečnost oznámit pronajímateli bytu, navíc musí brát ohled na kapacitu bydlení, hygienické podmínky a pohodlí jednotlivých osob žijících v jedné domácnosti.

Vložil Nájemní smlouvy vzor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekuční doložka v nájemní smlouvě

Exekuční doložka je naprosto nezbytnou součástí nájemní smlouvy spolu se všemi dalšími doložkami a podmínkami nájemních smluv. Uvedení exekuční doložky v nájemní smlouvě ale neplyne ze zákona, není tedy nutné, aby byla ve smlouvě uvedena a pokud ve smlouvě chybí, smlouva je v každém případě platná.

Exekuční doložkou chrání majitel bytu sám sebe, je proto v jeho vlastním zájmu, aby byla doložka ve smlouvě uvedena. Majitel bytu je tak chráněn proti případné exekuci nájemce, přičemž exekutor při výkonu práce může bez exekuční doložky sáhnout i na věci majitele.

 

Následné dokazování, že věci, které jsou již exekučně zabaveny, skutečně patří majiteli bytu, jsou velmi obtížné a majitelům se tak výrazně doporučuje, aby při sestavování nájemní smlouvy na tuto doložku nezapomínali.

Náležitosti nájemní smlouvy dle nového občanského zákoníku

Náležitosti nájemních smluv jsou více méně v novém občanském zákoníku poměrně volné, majitel si může s nájemcem stanovit takové podmínky pronájmu, které jsou naprosto v souladu s veřejným pořádkem, dobrými mravy a veřejných práv osob, přičemž povinnosti a práva obou dvou stran by měly být více méně vyvážené. Nájemní smlouvu je tak možné sestavit na základě vzorů, které jsou k dispozici kdekoli na internetu, a k nim doložit některé podmínky, které si majitel objektu stanovuje sám. Pokud na podmínky nájemce přistupuje, stvrdí svůj souhlas podpisem. Obecně vzato by ale každá nájemní smlouva měla obsahovat následující:

  •  smluvní strany týkající se pronajímatele a nájemce
  •  předmět nájmu, jenž označuje byt či dům
  •  výši nájemného včetně splatností a způsobu úhrady
  •  dobu nájmu – rozděluje se na dobu určitou a neurčitou, vždy musí být uvedena data
  •  práva a povinnosti jednotlivých stran – exekuční doložka

 

Vložil Nájemní smlouvy vzor | Štítek , , , | Zanechat komentář